donáška 0917 11 22 22

Prevádzka: J. Szabóa 19, Lučenec www.notrepizza.sk

1,00€ – donáška v rámci mesta Lučenec

1,50€ – (Mikušovce, Fabianka, Vidiná, Dolná Slatinka)

2,00€ – (Halič – Telka, Ružová Osada, Horná Slatinka)

2,50€ – (Boľkovce – osada, Halič, Rapovce, Panické Dravce)

3,50€ – (Kalinovo, Tomášovce, Stará Halič, Pinciná, Boľkovce, Mašková, Lehôtka, Veľká nad Ipľom, Motorest Halier, Kalonda)

4,00€ – (Trebeľovce, Gregorová Vieska, Holiša, Veľká Ves, Mučín, Veľké Dálovce)